7/

Thursday, July 29

Design thinking

La metodologia de disseny és una eina que podem trobar cada cop més a les empreses per tal de fer front als reptes davui dia, especialment a tot el que es refereix la innovació.

Però, què és la metodologia de disseny?

La metodologia de disseny és aquella amb la que podem obtenir la resposta als problemes a través dimatges i prototips, per després poder-les presentar mitjançant recursos visuals efectius.

Justament els recursos visuals presentats de manera formal és el que ens ha permés la utilització de la metodologia de disseny en la prestació dels serveis, ampliant molt més les possibilitats de mostrar el producte al públic de forma creativa. Podem dir que el producte deixa de ser un simple objecte i gràcies a aquesta metodologia es converteix en un conjunt de conceptes molt més amplis i complexes, que a través de la innovació ens permet aconseguir la globalització del producte.

Per tal de fer-ho no només hem daconseguir productes innovadors, sinó que el procès també ho sigui, daquesta manera em de situar al usuari com el centre del projecte i escoltar qualsevol nou mètode de treball per evitar caure sempre en pautes rutinàries que dificulten levolució en la presentació dels productes cap a formes més creatives i atractives pels usuaris.

.
Crdits: la factoria