7/

Wednesday, March 19

La por de les empreses al web 2.0 (evolucionar o morir)

Internet canvia a un ritme trepidant. Les empreses que en volen treure profit ho ha de tenir clar si sen volen aprofitar i no quedar-se al marge. Davant de la irrupció a internet de la filosofia 2.0 (compartir, col·laborar, democratitzar, socialitzar, etc), moltes empreses pensen que la seva informació sha de guardar sota pany i forrellat i sha de filtrar amb comptagotes, quan interessa i sota estricte control.

(clica el títol per veure la continuació)

Laltre dia client, alt directiu dun banc, em mostrava la seva preocupació per què passaria si els seus client poguessin utilitzar la web del banc per queixar-se per les comissions excessives. O si els mateixos treballadors filtraven informació confidencial del banc a través dels seus blogs.

La meva resposta va ser que si això passés, afortunadament ell seria el primer en assabentar-se dels problemes i podria actuar de forma immediata, no quan ja fos massa tard.

No el vaig convèncer. Les seves pors inicials van ser superiors, tot I que em va reconèixer que shaurà dacabar posant el xip 2.0 abans que ja tothom parli de 3.0).

No em queda cap dubte que tots els meus clients aniran entrant paulatinament en la galàxia 2.0, lúnic dubte és en quin moment ho farà cadacún dells.

Afortunadament cada cop són més els casos dèxit. I no només recents. Ebay ja fa temps que triomfa, aixecant el seu èxit damunt del poder de les opinions dels seus clients, apostant per la transparència total i absoluta basada en un revolucionari sistema de votacions i de transparent intercanvi dinformació.

Lèxit daquesta concepció ho demostra que actualment Ebay és una empresa amb més de 16.000 treballadors I amb més dun milió de persones que viuen de les vendes que fan a Ebay.

.
Crdits: la factoria