7/

Wednesday, April 28

Les conseqüències del Facebook-credit

Facebook, la xarxa social amb 400 milions d'usuaris, posarà en circulació una moneda virtual anomenada Facebook-credit la qual servirà per pagar l'intercanvi de béns i serveis dins d'aquesta xarxa.

Encara que l'ús d'aquesta moneda serà exclusiu de la xarxa social, hi ha precedents de monedes virtuals que han traspassat el seu àmbit d'actuació. Si aquesta moneda virtual es comença a acceptar com a mitjà de pagament en cercles externs a Facebook comportaria que el monopoli que actualment tenen els estats pogués tremolar.

El comerç de productes i serveis virtuals no és tan difícil, només cal comptar amb un sistema de seguretat de taxes de conversió i articular les oportunes entitats de diners electrònics. Els governs no veuran amb bon ull aquest moviment de Facebook. No es poden permetre perdre el control i el monopoli de l'emissió de monedes ja que suposaria un canvi inesperat en l'economia.

Atents a aquesta forta aposta que pot oferir moltes sorpreses en el futur!

.
Crdits: la factoria