7/

Tuesday, July 20

Political games

Aquest gènere de videojocs va nèixer fa tot just vuit anys, quan dos dissenyadors i un documentalista van crear Escape from Womera, un joc que reflectia la situació dels camps dacollida per immigrants a Austràlia. Amb aquest joc els creadors tenien lobjectiu de denunciar la situació en que es trobaven milers de persones i fer-ho arribar al major nombre de persones possible.

El més curiós és que la majoria de la població australiana desconeix lexistència daquests camps dacollida, i per tant, tampoc les dures condicions a les que són sotmeses els immigrants que hi arriben. En el videojoc el jugador té lobjectiu descapar del camp dacollida de Womera, que ha sigut recreat amb gran fidelitat. Per aconseguir-ho els creadors van inspirar-se en el documental de Pip Starr Through the Wire, guanyador de nombrosos premis. A més van mantenir converses amb antics refugiats i treballadors del centre, que els hi van facilitar informació molt detallada de les instalacions i la realitat daquests centres.

Amb aquest videojoc es va iniciar el gènere de jocs polítics que té un gran component documental, a part del lúdic que presenten tots els jocs. Lobjectiu daquests jocs és mostrar al públic el mal fer dels govers, empreses i mitjans de comunicació en moltes ocasions. Al fer-ho mitjançant un videojoc és molt més probable que aquesta informació arribi a la gent jove, ja que els joves rarament miren documentals, però sí que és possible fer arribar aquests missatges mitjançant fonts interactives, com aquests jocs que solen estar disponibles on-line per descarregar-los de forma gratuita.

Després dEscape from Womera han anat apareixent a la xarxa diversos jocs amb objectius semblants. Per exemple és el cas de Beaner, un joc dorigen mexicà que recrea la situació de les persones que intenten passar la frontera de Mèxic als EEUU il·legalment; o de Corridos, un joc inspirat en les cançons sobre els narcotraficants que passen la frontera entre Mèxic i EEUU, amb lobjectiu de desmitificar els narcotraficants, que algunes persones veuen com heroïs que aconsegueixen entrar a EEUU.

Un altre sector que sha volgut impulsar en aquests videojocs és el moviment antiglobalització, que mitjançant jocs com Tuboflex, Metaped o Gender-Factory vol enfrontar al jugador al dilema moral entre aconseguir lèxit empresarial o mantenir els seus principis humanitaris.

Per últim també magradaria destacar un últim videojoc: UnderAsh, és tracta dun innovador joc dorigen àrab en 3D, en el qual el jugador sintrodueix en un personatge dorigen palestí que ha de combatre els atacs israelians armat únicament amb una pedra. Lobjectiu del creador és denunicar una situació que ha sigut molt modificada pels mitjans de comunicació locals, els quals el govern israelià sol utilitzar per fer-se autopropaganda.

.
Crdits: la factoria