7/

Thursday, March 4

Recognizr, aplicació «d'identitat augmentada»

Recognizr, aplicació «d'identitat augmentada»

Recognizr (vídeo d'1 minut)

El vídeo mostra com funciona el prototip de Recognizr, una aplicació que utilitza la càmera del mòbil per detectar i reconèixer les persones i mostrar la seva informació de contacte i els serveis d'Internet, com a xarxes socials, que utilitza.

És el resultat d'aplicar el concepte de realitat augmentada a les persones, el que s'anomena identitat augmentada, el reconeixement de persones (estranys o coneguts) és una de les idees que exploren els ordinadors integrats a la roba (wearable computer).

Tal com està exposat al vídeo d'una banda la implementació resulta interessant, però per altre no acaba de resultar molt útil més enllà de estalviar parlar amb l'altra persona: si la coneixes ja tens el seu contacte i si no el tens l'hi pots preguntar directament, però si no la coneixes probablement no veurà amb bons ulls que la fotografíes amb el mòbil directament com si es tractés d'un objecte inert - llevat que, afegeixo, sigui amb el seu consentiment per exemple en presentacions o trobades professionals.


.
Crdits: la factoria