7/

Thursday, June 21

Un joc tradicional

Un joc tradicional

I com que hi ha vida més enllà dinternet, les consoles, els mòbils, etc, recomanré un joc supersimple i superentretingut. El descriu el gran amic Oriol Ripoll al seu llibre Més de 100 jocs darreu del món. No és res més que una versió, que es juga a Bangladesh, molt simplificada del mític Alquerc. Sanomena Txaca. Només necessitareu 12 fitxes de 2 tipus diferents (cigrons/mongetes, pedres de 2 colors, etc). Podeu dibuixar un taulell com el de més avall sobre un paper, al terra, a la sorra de la platja, etc. Disposeu inicialment les fitxes com sindica al dibuix.

Les normes no poden ser més fàcils:

  1. Per torns, cada jugador mou una de les seves fitxes sobre una posició buida comunicada per una línia. En qualsevol direcció.
  2. Per capturar, cal saltar damunt duna peça contrària, sempre i quan hi hagi un espai buit al costat de la fitxa capturada.
  3. Guanya qui aconsegueix quedar-se totes les fitxes del contrari.

 

.
Crdits: la factoria