Natius o Immigrants?
Els estudiants d’avui dia són la primera generació que estan creixent envoltats de la nova tecnologia digital. Hi han crescut envoltats i utilitzant
En l’actualitat els graduats universitaris  passen una mitja de menys de 5.000 hores de la seva vida llegint contra les més de 10.000 hores que passen jugant a videojocs. Es descarreguen 2 bilions de tons de trucada i intercanvien 6 bilions de missatges de text cada dia. Cal afegir-hi  més de 250.000 correus electrònics i missatges instantanis enviats i rebuts i més de 500.000 visualitzacions d’anuncis abans d’arribar als 21 anys, estem parlant del perfil digital de la joventut d’avui dia. La tecnologia digital ha estat un apart integral de la vida dels nostres nens des de el seu naixement, i com a conseqüència,  fonamentalment pensen i processen la informació de manera diferent a nosaltres, els seus predecessors: Diferents experiències ens duen a diferents estructures cerebrals.Com ens hem de referir a aquesta nova generació de gent jove? La millor i més apropiada terminologia per a ells és Nadius Digitals, els nous  portaveus digitals del llenguatge digital dels ordinadors, videojocs i Internet. Pel que fa a nosaltres, el més apropiat és anomenar-nos Immigrants Digitals, i  com tots els immigrants, alguns de nosaltres ens hem adaptat més ràpidament a  l’entorn digital que d’altres.