Quina serà la professió del futur?
El futur està per escriure ... l’escrivim plegats?

A la pregunta que, a tots i a totes, més d’un cop ens han fet quan érem petits: ‘I tu, què vols ser de gran?’, fins ara les respostes que es podien sentir eren metge, bomber, actor, futbolista, mestre, o fins i tot astronauta en el cas dels nens i nenes més aventurers.


Però, aturem-nos un moment a pensar quines serien les respostes d’ara ... Evidentment seguiran havent-hi professions similars en un futur, però hi haurà professions que ni tan sols ara som capaços d’imaginar. De fet, prop del 75% de les professions del futur no existeixen. És a dir, tres de cada quatre carreres que s’estudien a les universitats podrien quedar desfasades d’aquí uns anys.


No sabem quines seran les professions dels nostres fills però sí que sabem que la tecnologia jugarà un paper molt important.  Cada dia sentim a parlar dels canvis que comporten les noves tecnologies i l’impacte que la robotització tindrà en el mercat laboral.


Si no sabem quines seran les professions, com podem formar els futurs treballadors? Com els podem preparar per un món de canvi constant, un món tecnològic?


Les empreses més innovadores es barallaran pels joves creatius, proactius i amb una bona formació digital. Conèixer i controlar les noves tecnologies aviat serà imprescindible per adaptar-se als nous entorns de treball. Uns treballs de canvis constant i amb una alta diversitat de tasques.


En un món de canvi constant serà vital la formació contínua per part dels treballadors per continuar sent competitius. Així doncs, ens cal fomentar les competències i les habilitats tecnològiques. La mobilitat laboral augmentarà la competència, i només aquells que es mantinguin actualitzats i sàpiguen adaptar-se bé als canvis aconseguiran progressar en la seva carrera professional.


Ara bé, caldrà plantejar-se un canvi de paradigma en la formació dels futurs professionals, tendint a un model holístic / multidisciplinari, en el que es deixin enrere models en el que es prima la especialització en contra del coneixement global. Caldrà un enfocament formatiu en el que es puguin combinar la tecnologia i l’humanisme, formant professionals capaços de resoldre problemes a partir del pensament crític, la creativitat, l’empatia o la intel·ligència emocional. Hem de tendir a un futur en el que es valorin més les actituds i aptituds que la capacitat estrictament tècnica.