POLÍTICA DE PRIVACITAT

A continuació li indiquem els detalls referits als diferents tractaments de dades personals que realitzem a LA FACTORIA D’IMATGES, SERVEIS GRÀFICS,S.L.


Tractament de les dades personals de potencials clients i contactes via web

Informació bàsica sobre Protecció de dades


Responsable:

 LA FACTORIA D’IMATGES, SERVEIS GRÀFICS,S.L.

Finalitat:

Prestar els serveis sol·licitats, així com l’enviament de comunicacions comercials i newsletters informatives.

Legitimació:

Execució d’un contracte.

Consentiment de l’interessat.

Destinataris:

No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.

Drets:

Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament a info@lafactoriainteractiva.com.


Informació addicional sobre Protecció de dades


Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Entitat: LA FACTORIA D’IMATGES, SERVEIS GRÀFICS,S.L.– NIF: B63379937

Direcció postal: C/ Gavarresa,10 – 08650 Cabrianes

Telèfon: 938206362

Correu electrònic: info@lafactoriainteractiva.com.


Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A LA FACTORIA D’IMATGES, SERVEIS GRÀFICS,S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.


Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.


Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

·        Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats.

·        Consentiment de l’interessat: Atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.


A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.


Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.


Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a LA FACTORIA D’IMATGES, SERVEIS GRÀFICS,S.L estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix, en els supòsits legalment establerts, tindrà dret a la portabilitat de les seves dades personals.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, LA FACTORIA D’IMATGES, SERVEIS GRÀFICS,S.L deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: enviant un correu electrònic a info@lafactoriainteractiva.com o una carta a C/ Gavarresa10 - 08650 – Cabrianes.

Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

Si ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web www.agpd.es.


Tractament de les dades personals de clients

Informació bàsica sobre Protecció de dades


Responsable:

 LA FACTORIA D’IMATGES, SERVEIS GRÀFICS,S.L

Finalitat:

Gestió de clients i enviament de comunicacions comercials sobre els nostres productes i/o serveis.

Legitimació:

Execució d’un contracte.

Consentiment de l’interessat.

Destinataris:

Estan previstes cessions de dades a: Assessoria fiscal i comptable, registres públics, Bancs i Caixes d'Estalvi, Administració Tributària.

Drets:

Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament a info@lafactoriainteractiva.com.


Informació addicional sobre Protecció de dades


Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Entitat: LA FACTORIA D’IMATGES, SERVEIS GRÀFICS,S.L – NIF: B63379937

Direcció postal: C/ Gavarresa,10 – 08650 CABRIANES

Telèfon: 938206362

Correu electrònic: info@lafactoriainteractiva.com


Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A LA FACTORIA D’IMATGES, SERVEIS GRÀFICS,S.L tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.

No es van a prendre decisions automatitzades en base de dades proporcionats.


Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, i si escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.


Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

·        Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats.

·        Consentiment de l’interessat: Enviar-li comunicacions comercials.


A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

·Assessoria fiscal i comptable, registres públics, Bancs i Caixes d'Estalvi, Administració Tributària, amb la finalitat de Complir amb les obligacions legals.


Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.


Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a LA FACTORIA D’IMATGES, SERVEIS GRÀFICS,S.L. estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix, en els supòsits legalment establerts, tindrà dret a la portabilitat de les seves dades personals.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, LA FACTORIA D’IMATGES, SERVEIS GRÀFICS,S.L. deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: enviant un correu electrònic a info@lafactoriainteractiva.com o una carta a C/ Gavarresa,10 08650 CABRIANES.

Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

Si ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.


Tractament de les dades personals de contactes de correu electrònic.

Informació bàsica sobre Protecció de dades


Responsable:

 LA FACTORIA D’IMATGES, SERVEIS GRÀFICS,S.L

Finalitat:

Prestar els serveis sol·licitats, així com l’enviament de comunicacions comercials i newsletters informatives.

Legitimació:

Execució d’un contracte, Interès legítim del responsable o Consentiment de l’interessat.

Destinataris:

No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.

Drets:

Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així como altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament a info@lafactoriainteractiva.com


Informació addicional sobre Protecció de dades


Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Entitat: LA FACTORIA D’IMATGES, SERVEIS GRÀFICS,S.L – NIF: B63379937

Direcció postal: C/ Gavarresa,10 08650 - CABRIANES

Telèfon: 938206362

Correu electrònic: info@lafactoriainteractiva.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A LA FACTORIA D’IMATGES, SERVEIS GRÀFICS,S.L tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar els serveis que ens ha sol·licitat, atendre les seves sol·licituds d’informació i enviar-li comunicacions comercials.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

·        Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats.

·        Interès legítim del responsable: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis i/o productes.

·        Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis i/o productes en base a sol·licituds prèvies mantingudes amb el responsable del tractament.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.

Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a LA FACTORIA D’IMATGES, SERVEIS GRÀFICS,S.L estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix, en els supòsits legalment establerts, tindrà dret a la portabilitat de les seves dades personals.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, LA FACTORIA D’IMATGES, SERVEIS GRÀFICS,S.L deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: enviant un correu electrònic a info@lafactoriainteractiva.com o una carta a C/ Gavarresa,10 08650 CABRIANES.

Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

Si ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.


PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d'enviar una notificació a PROPIETARI DE LA WEB identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.

Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web del PROPIETARI DE LA WEB, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de Barcelona (España).

 

PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l'únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d'entendre's com una guia sense propòsit de validesa legal.