MakerTeacher
App per reforçar els coneixements bàsics de les matemàtiques amb un aprenentatge adaptatiu.

El projecte de MakerTeacher, dirigit a usuaris dels primers nivells d’educació primària, té dos punts clau: infinitat d’activitats i adaptació al nivell real de l’usuari, gràcies a la incorporació de la intel·ligència artificial en el projecte.


Hem desenvolupat una app (Terrific Maths) on els usuaris tindran la possibilitat d’accedir a una zona d’aprenentatge autònom, on practicar matemàtiques a través d’uns itineraris i jocs. O, per altra banda, aprendre les nocions bàsiques de les matemàtiques seguint els itineraris marcats i establerts pel docent.


Aquest projecte, a més a més, compta amb una authoring tool que serà administrada per un usuari de perfil docent. I és des d’on l’usuari docent podrà crear grups i, en aquests grups, afegir els alumnes. L’administrador docent podrà crear projectes amb uns itineraris determinats en forma d’activitats o d’examen, i amb unes recompenses o premis a escollir. A partir d’aquests itineraris, l’estudiant (alumne) practica, aprèn, i s’avalua.